NY Mobillogga 2

TILLBYGGNAD STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Direkt vid havet ligger en sjöstuga som är en solitär och ett landmärke i två våningar i en postmodern tidstypisk arkitektur från 1994.
Sjöstugan bestod av en komprimerad planlösning och för att öka byggnadens funktionalitet och tomtens användbarhet har en tillbyggnad ritats i riktning mot den branta klipphällen.
Tillbyggnaden följer helt klipphällens kontur och består av två kroppar, en mindre länk med trappa och badrum som kopplas till ett sovrum med identisk planform och yta som sjöstugans bottenvåning. 
Tillsammans formar de tre oktogonerna en lätt paviljong vilka i sig fungerar som en slags bro över det branta berget.