NY Mobillogga 2

OMBYGGNAD VINDAR TILL LÄGENHETER BOSTADSRÄTTSFÖRENING SUNDBYBERG

De nya spiraltrapporna är väl integrerade i lägenheternas vardagsrum och med planlösningen på våning 2 varifrån vindslägenheterna 
kan nås direkt.

Målsättningen är att även lägenheterna på våning 2 får möjlighet till uteplatser i form av nya takaltaner.
Takaltanerna är med sin storlek och placering på det nordöstra takfallet diskreta.
Dörr- och fönstersättningen är utförd i harmoni med den nordöstra fasaden och följer den symmetriska lägenhetsindelningen.
Materialval, färger och detaljutföranden på takaltanerna samspelar med byggnadens arkitekturhistoriska värden.
 

Vindslägenheterna får behagliga ljusförhållanden genom de sammanhängande dörr- och fönsterpartierna.
 

Planerat uppförande 2017.